ЦИКО - Летен Лагер 2020

Списъци на приетите деца в Летен лагер 2020 година – филиали Надежда и Бели брези

Уважаеми родители,

Можете да се запознаете със списъците на приетите деца в Летен лагер 2020 година – филиали Надежда и Бели брези.В следващите (почивни) дни ще получите допълнителна информация и разяснения относно началото на лагера, мерките за безопасност и други по електронните пощи, отразени в заявленията.

За допълнителни въпроси - можете да се свържете с Цветелина Раденкова на телефон 0885184017.